Platební podmínky

První splátka (rezervační poplatek) činí 20% z celkové kupní ceny bytu a je splatná do 7 dnů po podpisu budoucí kupní smlouvy.

Druhá splátka ve výši 30% je splatná do 20 dnů od zapsání příslušného Prohlášení vlastníka o rozdělení budovy na bytové a nebytové jednotky do katastru nemovitostí.

Třetí splátka na zbytek kupní ceny bude kupujícím uhrazena nejpozději do 20 dnů od předložení pravomocného kolaudačního rozhodnutí na předmětný byt nebo obdobného dokumentu. Třetí splátka bude navýšena o hodnotu eventuálních víceprací.

 

Doplatek kupní ceny bytu

Doplatek kupní ceny bytu je hrazen na základě individuálních požadavků klienta a s ohledem na různé způsoby financování bytu (hypoteční úvěr, advokátní úschova, atd.)

0

volných bytů

0

rezervovaných bytů

26

prodaných bytů